TRGOVIR ENERGY PREMIUM QUALITY PELLET

Drveni pellet  je prerađena i zgusnuta biomasa koje je proizvedena od drvenog otpada, kompresovana u jednaki izgled pod velikim pritiskom. Pellet ima jednak izgled, veličinu i gustoću i idealno je rješenje za peći sa automatskim izgaranjem, kao sto su pellet peći i bojleri.
Pelletizacijom drvenog otpada od obnovljivog izvora energije, daje se veliki doprinos ekonomiji kao i očuvanju životne sredine. 

PREDNOSTI PELETA: 

Efikasnost– Drveni pellet je efikasan izvor toplote zato što sadrži veoma mali dio vlage i pepela poredeći sa drugim izvorima energije. Gotovo sav materijal izgori i pretvori se u toplotnu energiju.
Isplativost– Pellet je veoma konkurentan sa ostalim gorivima, te je u odnosu na druge cijena pelleta manje nestabilna… 

TEHNOLOSKI LIST

()

KALORICNOST

17.57 MJ/KG

()

SADRZAJ VLAGE

< 10%

()

SADRZAJ PEPELA

< 1.2%

()

GUSTOCA

600 KG CM3

()

ISKORISTENOST

97.8 %

()

PRIRODNO DRVO

100 %

()

TOTAL CLORINE

0.005 % S.S.

()

TOTAL SULPHUR

0.007 % S.S.

()

TOTAL NITROGEN

0.06 % S.S.

()

TEZINA

15 KG + – 1 %