Građevinska žarena žica

Žarena žica se izrađuje od svijetlovučene žice, dobijene u pećima čija temperatura dostiže 700 stepeni celzijusa. Žica se izrađuje po standardu DIN 177, a zbog svoje mekoće uporebljava se u građevinarstvu

 

Prečnik žica (mm)  Ø 1,4  Ø 2,0  Ø 2,5  Ø 2,8  Ø 3,1  Ø 3,4  Ø 4,7  Ø 4,0  Ø 5,0 
Pakovanje (kg)  10  150  150  150  150  150  150  150   

Tabela standardnih dimenzija građevinske žarene žice. 

U ponudi imamo i specijalna pakovanja , kao i namjenski kotur paljene žice prečnika 3,1 mm.