SVIJETLO‐VUČENA VISOKO UGLJENIČNA ŽICA

Izrađuje se po standardu EN 10270-2 vučenjem žice sa visokim sadržajem ugljika, pri čemu se dobija žica visoke zatezne čvrstoće. Zavisno od ulazne šarže moguće je proizvoditi žicu sa širokim rasponom zateznih čvrstoća.  

Koristi se za se za izradu čeličnih užadi, opruga za madrace, izradu raznih sita ,opruga i sl.  

Prečnici gotovog proizvoda su od 2,0 mm do 5,0 mm.