Zavarena armaturna mreža

Zavarena armaturna mreža izrađuje se od hladno vučene žice prečnika Ф 5,5 -Ф12 mm. Kvalitetu armaturnih mreža kao i samu kvalitetu zavara doprinosi specijalna mašina elektrootpornog zavarivanja. Zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primjenu u građevinarstvu i to :

PODUŽNO NOSIVE MREŽE (R- mreže)
Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 2150X6000 mm
Konv. Napod tečenja: Rp0,2 500 N/mm2
Zatezna čvrstoća : Rmin 500 N/mm2 do Rmax : 650 N/mm2
Izduženje pri max. sili : Agtmin=2,5% za Ф≥8mm , Agtmin=1,0% za Ф<8mm

TABELARNI PREGLED TIPSKIH MREŽA
Podužno nosive mreže (R- mreže)

Oznaka mreze Prečnik žica
(mm)
Rastojanje žica (mm) Masa (kg/kom.) Broj komada u vezu
R 92 4,0×4,0 150×250 14,00 50
R 131 5,0×4,0 150×250 18,60 50
R 188 6,0×4,0 150×250 25,00 50
R 275 7,0×5,0 150×250 35,00 50
R 295 7,5×5,0 150×250 39,50 50
R 335 8,0×5,0 150×250 43,00 50
R 424 9,0×5,0 150×250 52,50 30
R 524 10,0×5,0 150×250 62,00 30

 

OBOSTRANO NOSIVE MREŽE (Q- mreže)
Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 2150X6000 mm
Konv. Napon tečenja : Rp0,2 500 N/mm2
Zatezna čvrstoća : Rmin 500 N/mm2 do Rmax : 650 N/mm2
Izduženje pri max. sili : Agtmin=2,5% za Ф≥8mm , Agtmin=1,0% za Ф>8mm

Obostrano nosive mreže (Q- mreže)

Oznaka mreže Prečnik žica (mm) Rastojanje žica (mm) Masa (kg/kom.) Broj komada u vezu
Q 92 4,0×4,0 150×150 17,00 50
Q 131 5,0×5,0 150×150 26,50 50
Q 188 6,0×6,0 150×150 38,00 50
Q 275 7,0×7,0 150×150 52,00 30
Q 283 6,0×6,0 100×100 57,00 30
Q 295 7,5×7,5 150×150 62,00 30
Q 335 8,0×8,0 150×150 68,60 30
Q 424 9,0×9,0 150×150 86,00 20
Q 503 8,0×8,0 100×100 102,00 30
Q 524 10,0×10,0 150×150 106,00 20
Q 785 10,0×10,0 100×100 159,00 10

Asortiman: U okviru proizvodnog programa armaturnih mreža moguće su mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica (Ф4- Ф 12) i rastojanja 50 – 250 mm, sa sljedećim asortimanom:

Uzdužno nosive R mreže : žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica.
Obostrano nosive Q mreže : žice su ukrštene u obliku kvadrata, a nosive su i uzdužne i poprečne žice.

Napomena: pored mreža tipa Q i R datih u tabeli, u mogućnosti su proizvoditi i druge mreže po zahtjevu kupca.