Zavareni rešetkasti nosač

Rešetkasti nosač se proizvodi od hladno valjane glatke ili orebrene čelične žice, koja zadovoljava mehaničke osobine propisane standardom BAS EN 10080.

Napon tečenja – min. – Rp0,2=500N/mm2
Zatezna čvrstoća – min. – Rm = 500 N/mm2 , Rmax = 650 N/mm2
Izduženje pri maksimalnoj sili : Agtmin=2,5% za Ф≥8mm , Agtmin=1,0% za Ф<8mm

 

Tip  Prečnici žica  Visina nosača  Širina nosača  Masa 
donji pojas  dijagonala  gornji pojas 
dd  ds  dg  h  b1  kg/m 
7774,2-90  7  4,2  7  90  100  1,23 
7774,2-120  7  4,2  7  120  100  1,25 
7664,2-120  6  4,2  7  120  100  1,13 

 

Napomena: Pored nosača tipova datih u tabeli, u mogućnosti smo proizvoditi i nosače na zadanu dužinu po zahtjevu kupca. Primjenom rešetkastih armaturnih nosača postiže se ušteda na količini materijala i vremena, izbjegavajući dugotrajan rad na ugradjivanju klasične armature, što za rezultat ima kraće vrijeme gradnje.
Svoju primjenu uglavnom nalazi kod međuspratnih i krovnih konstrukcija u visokogradnji kao npr: stambeni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera (bolnice, škole…)