STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT U SARAJEVU

Korištenje hidroizolacija na stambeno poslovnom objektu u Sarajevu

Korištenje hidroizolacije u izgradnji stambeno poslovnog objektu u Sarajevu, investitora „Green building d.o.o.“ i „M&S d.o.o.“ – novembar 2017

Svrha korištenja hidroizolacije na ovom objektu jeste spriječavanje prodora vlage i vode u podove i zidove, te tako sačuvati građevinu od oštećenja kao i njen estetski izgled. Hidroizolacija također spriječava i podizanje parketa, otpadanje dijelova žbuke, gleta i boje sa zidova. Najučinkovitiji princip spriječavanja prodora vode u slojeve podova i zidova jeste upravo ugradnja hidroizolacije ispod završne obloge. Budući da je voda najveći neprijatelj dobre očuvanosti građevinskih objekata, stambenih ili poslovnih zgrada, hidroizolacijama je potrebno posvetiti posebnu pažnju. Ovakim pristupom onemogućavamo negativan učinak vode te okruženje činimo zdravijim, ugodnijim, produžavamo mu životni vijek i zadržavamo njegovu vrijednost.