STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT U TUZLI

KORIŠTENJE HIDROIZOLACIJE NA STAMBENO POSLOVNOM OBJEKTU U TUZLI

Korištenje hidroizolacije u izgradnji stambeno poslovnog objektu u Tuzli, investitora „Tim gradnja d.o.o. „  – novembar 2017.

Zaštita od vlage je širok pojam. Bitumen kao građevinski materijal danas je broj jedan kada govorimo o izolaciji građevinskih objekata, bilo da se radi o visokogradnji ili niskogradnji, koji ispunjava sve zadane uslove. Sistem hidroizolacije predstavlja različite tehnike kojima štitimo dijelove objekta koji su privremeno ili stalno pod uticajem vode i vlage, bez obzira na njihov izvor. Bitumenska hidroizolacija sistem je čiji je dizajn izmišljen kako bi  se zaštitio građevinski objekat. Korištenje hidroizlacije je postalo vrlo popularno, bilo da se radi o stambenim ili poslovnim objektima. Glavni cilj hidroizolacije jeste saniranje moguće štete nastale prodiranjem vode.