SVIJETLO‐VUČENA NISKO UGLJENIČNA ŽICA

Low,Carbon,Steel,Wire,Is,Black.

Svijetlo vučena nisko ugljenična žica izrađuje se postupcima suhog i mokrog vučenja na specijalizovanim mašinama za ovu namjenu, po standardu DIN 177(EN 10218). Namijenjena je za proizvodnju eksera, proizvodnju talasastog pletiva, proizvodnju euro mreža za ograde.

Trgovir d.o.o. vrši tvorničku kontrolu proizvodnje i ispitivanja kvaliteta svijetlovučene žice u skladu sa evropskom normom EN10218 : 2008. 

Prečnik žice (mm) Ф0.9 Ф1.2 Ф1.4 Ф1.6 Ф2.0 Ф2.2 Ф2.5 Ф2.8 Ф3.1 Ф3.4 Ф3.7 Ф4,0 Ф4,2 Ф5,0 Ф7,0
Pakovanje (kg) 15 15 15 15 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
50 50 50 100
Tabela standardnih mjera koje imamo na stanju