PILJEVINA

Untitled-1-e1537560961617

Piljevina za životinje (Trucioli di legno, Horse span) je prozvod koji se dobija finim struganjem mehkog drveta (jela, smrča) po dužini, prilikom čega nastaju tanki drveni listići korišetni kao stelja prvenstveno za krupne životinje (konje, krave) zatim za perad i pse.

Proizvodni proces obuhvata sušenje drvene strugotine čime se vrši termička obrada proizvoda tj. eliminisanje bakterija nepovoljnih po životinje. Krajnji proizvod jeste mehka, homogena i rastresita struktura proizvoda nastala selekcijom i eliminacijom većih drvenih komada te mikroprašine.

Tehničke karakteristike proizvoda:

  • Pakovanje: presovano-vakumske bale tezine 20 kg.
  • Zapremina: 300 litara u rastresitom stanju.
  • Pakovanje na paletu: 40 bala x 20 kg (800 kg)
  • Pakovanje na kamion: 18 paleta x 800 kg (14400 kg)