ZAVARENA ARMATURNA MREŽA

Iron,Wire,Mesh,For,Construction

Zavarenu armaturnu mrežu izrađuje se od hladno valjane žice prečnika Ф 5,5 -Ф12 mm. Svoju primjenu nalazi u građevinarstvu i to: visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali) itd.

Napomena: pored mreža tipa Q i R datih u tabeli, u mogućnosti smo proizvoditi i mreže po zahtjevu kupca.

Trgovir d.o.o. vrši tvorničku kontrolu proizvodnje i ispitivanja armaturnih mreža u skladu sa normama HRN EN 10080:2012 ; HRN 1130:2008. Oznaka kvaliteta čelika armaturnih mreža  je B500A.

OBOSTRANO NOSIVE MREŽE (Q- mreže)
Oznaka mreže Prečnik žice
(mm)
Rastojanje žice
(mm)
Masa
(kg/kom.)
Dužina
mreže
Širina
mreže
Broj
komada
u vezu
Q92 4,0 x 4,0 150 x 150 17,00 6000 2150 50
Q131 5,0 x 5,0 159 x 150 26,5 6000 2150 50
Q188 6,0 x 6,0 150 x 150 38,00 6000 2150 50
Q196 5,0 x 5,0 100 x 100 40,60 6000 2150 50
Q257 7,0 x 7,0 150 x 150 52,00 6000 2150 30
Q283 6,0 x 6,0 100 x 100 57,00 6000 2150 30
Q295 7,5 x 7,5 150 x 150 62,00 6000 2150 30
Q335 8,0 x 8,0 150 x 150 68,60 6000 2150 30
Q385 7,0 x 7,0 100 x 100 78,90 6000 2150 30
Q424 9,0 x 9,0 150 x 150 86,00 6000 2150 20
Q503 8,0 x 8,0 100 x 100 102,00 6000 2150 20
Q524 10,0 x 10,0 150 x 150 106,00 6000 2150 20
Q785 10,0 x 10,0 100 x 100 159,00 6000 2150 12

 PODUŽNO NOSIVE MREŽE (R- mreže)

Oznaka mreže Prečnik žice
(mm)
Rastojanje žice
(mm)
Masa
(kg/kom.)
Dužina
mreže
Širina
mreže
Broj
komada
u vezu
R 92 4,0 x 4,0 150 x 250 14,00 6000 2150 50
R 131 5,0 x 4,0 150 x 250 18,60 6000 2150 50
R 188 6,0 x 4,0 150 x 250 25,00 6000 2150 50
R 257 7,0 x 5,0 150 x 250 35,00 6000 2150 50
R 295 7,5 x 5,0 150 x 250 39,50 6000 2150 30
R 335 8,0 x 5,0 150 x 250 43,00 6000 2150 50
R 424 9,0 x 5,0 150 x 250 52,50 6000 2150 30
R 524 10,0 x 5,0 150 x 250 62,00 6000 2150 30